Hjernesmart ledelse

En hjernesmart leder er en, der kender hjernens spilleregler. Og som ved, at alt handler om forbindelser – forbindelser oppe i lederens hjerne, i medarbejdernes hjerner og forbindelserne mellem jer som mennesker og kolleger. Spørgsmålet er nemlig ikke, om du som leder sætter dig spor i dine medarbejderes hjerner, men hvilke spor du sætter. I HJERNESMART LEDELSE får du værktøjer til at gøre din organisation hjernesmart. Du lærer hjernens spilleregler at kende, og du får pædagogisk anvendelige metoder til at træne dig selv i at være en leder, der faciliterer hjerneprocesser. Du får indsigt i, hvordan du på en hjernesmart måde kan tackle mange af de udfor-dringer, som ledere står med i dag: at forberede medarbejderne på forandringer og skabe arbejdsmiljøer, der fremmer læring og trivsel og begrænser negativ stress og dårlige sociale miljøer. Sidstnævnte er ikke mindst en kæmpe udfordring i disse online-tider, hvor vi alle er på hele tiden, men i mindre grad tilstedeværende og nærværende.