Forbered dig bedst på det værste

Hvordan vil du klare dig, hvis du ikke har wifi i en uge?
Hvordan vil du tackle det, hvis strømmen går og ikke kommer tilbage foreløbigt?
Hvor mange dage kan du brødføde dig selv og din familie med det, du har i skabene lige nu?
Har du antydningen af en plan for, hvordan du vil klare dig, hvis – eller rettere: den dag – Danmark bliver ramt af en længerevarende krise?

ER DU I DET HELE TAGET KLAR TIL ET SAMFUNDSNEDBRUD?

Det bliver du med denne enkle indføring i de mest grundlæggende forberedelser for dig og din familie:
* Hvad er et nødlager, og hvorfor skal du have det.
* Derfor kan du ikke regne med, at myndighederne redder dig ud af alle kriser.
* Sådan planlægger du løsninger på de mest sandsynlige worst case-scenarier for både dig selv og dine nærmeste.

Så du er forberedt, hvis – eller når – Danmark bliver ramt af et cyberangreb, fysisk terror, virus eller et helt fjerde krisescenarie.