Andreas Skov

Andreas Skov (f. 1970) er historiker og arkivar ved Odense Stadsarkiv. Han har i en årrække beskæftiget sig med fynsk besættelseshistorie og skrevet flere artikler om emnet. Tidligere har han bl.a. skrevet bøgerne
Oprør(2003),
Sabotage(2003) og
Befrielsen(2004).