“Jeg kan ikke sige, præcis hvad der vil ske dig, jeg kan fornemme de muligheder, du har i dig”

12. september 2018

Q&A med spirituel rådgiver Rikke Hertz

Af Rikke Hertz (uddrag fra bogen ‘Spirituel – din sjæl kan lede dig til succes‘)

Hvordan vil du beskrive det, du kan?
Måske er det nemmest at forstå, hvis jeg begynder med at beskrive, hvad jeg ikke kan: Jeg kan ikke spå om fremtiden. Jeg kan ikke sige, præcis hvad der vil ske dig, jeg kan fornemme de muligheder, du har i dig. Og de forhindringer, som holder dig tilbage fra at udnytte dem.
Eller rettere sagt: Det er de ting, jeg meget tidligt valgte, at jeg vil fortælle folk om. Jeg kan også se negative ting, jeg har dog bevidst gjort det til min mission udelukkende at hjælpe folk med at skabe personlig udvikling og vækst.

Hos mig får du hjælp til at finde den retning i livet, karrieremæssigt og menneskeligt, hvor dit største potentiale ligger. Det kan også være, at du har en relation til et andet menneske, du gerne vil forbedre, men du ved ikke hvordan. Eller du er i tvivl om helt konkrete spørgsmål om dit liv. I de tilfælde kan jeg tilbyde kvalificeret vejledning, som vil spille dig stærk. Det er stadig dit liv, og du har dit eget frie valg til at gøre med det, jeg får ned, som du vil, og du har ansvaret for dit eget liv.

Min evne er, at jeg stiller mig til rådighed for mine guider fra den spirituelle verden, så de kan bruge mig som kanal for information. Guiderne er udødelige sjæle fra virkelige mennesker, der er døde – det vender jeg tilbage senere.

Jeg ser ikke syner eller hører stemmer, det føles mere som et telefonrør, jeg tager, eller en kontakt, jeg tænder, og som skærper de sanser, vi alle har. Det er en slags ekstrem intuition. Alle de indtryk, billeder og fornemmelser, jeg får ind i hovedet eller mærker som følelser, handler om den person, jeg har ”stillet ind” på. Mit eget jeg er helt trængt til side, jeg sidder ikke med det hvide ud af øjnene og rabler eller noget i den stil. Mange oplever det som at tale med en gammel ven, der kender dem rigtig godt, selv om vi aldrig har mødt hinanden før.

Jeg kan stille ind på dig her og nu, på din fortid, nutid eller på din fremtiden. Det sker, at jeg siger noget, min klient ikke umiddelbart kan genkende. Jeg kortlægger og udtrykker ofte ting, folk ikke har vært bevidste om eller som de ikke har kunnet sætte ord på, og derfor bliver de overrasket over nogle af de ting, jeg ved om dem. Det er jo ikke mig, der ved det, det er mine guider, som fortæller mig det. Når det sker, bliver jeg mere og mere konkret, indtil du kan genkende, hvad det er, jeg taler om.

Hvem eller hvad er guiderne?
Når vi er i live, har vi en krop, et sind og en sjæl. Kroppen og sindet kan forgå, sjælen lever videre for evigt. Og vi kan alle kommunikere med de afdødes sjæle – altså dem, jeg kalder guiderne. Deres eneste funktion er at guide os, der er levende.
Guiderne har forskellige udviklingstrin – lige som vi mennesker har i livet: Nogle er børn, andre er gamle. Der er arbejdsmænd og professorer, unge sjæle og dem, der er blevet inkarneret igen og igen gennem årtusinder, det, jeg kalder gamle sjæle. Jeg har i princippet adgang til dem alle, det virker, som om de bliver udpeget til at hjælpe mig med specifikke spørgsmål. Jeg får ofte sagt nogle ting, som jeg intet ved om, eksempelvis specifikke spørgsmål om forretningsverdenen. Her giver guiderne mig konkrete eksempler og billeder, så jeg forstår, hvad de mener, og kan formidle det videre til min klient.

Mine guider er mine tætteste samarbejdspartnere, og de leverer hver eneste gang, jeg har fuld tillid til dem og deres indsigter. Faktisk bliver jeg selv sommetider helt overrasket over deres skarphed, visdom, samt gode konkrete og brugbare råd.

(Q&A fortsættes under videoen)

Hvorfor har de lige valgt dig som medie?
Det har de heller ikke. Alle mennesker er forbundet til den spirituelle verden, det er bare ikke alle, der er bevidste om det. Og kontaktens styrke afhænger da også af flere ting: Nogle lytter bare mere til deres mavefornemmelse end andre. Nogle er vokset op i et miljø, hvor det er naturligt at mærke efter, andre arbejder måske i et fag, hvor man sjældent bruger sin intuition. Der er også dem, der har levet mange gange og derfor har en gammel sjæl – de har ofte en ret stærk intuition. Det vigtigste af alt er træning. Vi skal bruge og forfine vores intuition for at udnytte den fuldt ud. Det svarer lidt til, at vi alle kan tale, men skal lære sproget.

Jeg var i mange år ikke klar over, at jeg havde clairvoyante evner. Jeg var managementkonsulent og levede af at analysere, hvad der var galt i en virksomhed og forbedre det, samt at udvælge de rette ledere og medarbejdere. Her opdagede jeg, at jeg kunne hente information ind fra en anden kanal end andre. Jeg kunne altid mærke og se, hvordan folk havde det, og hvad deres udfordringer bundede i, hvad de kunne, samt om de talte sandt, det var først, da jeg befandt mig i en kæmpe livskrise, at jeg fik sat ord på mine evner og forstod, hvad det var, jeg kunne.
Min daværende mand var temmelig udfordret med sit alkoholforbrug, min søn havde mange svære vanskeligheder i skolen, min far var alvorligt handikappet og lammet af Parkinsons sygdom, og min mor var dødssyg af lymfekræft, så jeg søgte støtte hos en clairvoyant, der fortalte mig, at jeg var ekstremt sensitiv og kunne mærke alt uden filter. Så begyndte jeg at dyrke det spirituelle og opdagede, at det kunne hjælpe mig med at navigere i mit liv. På et tidspunkt besluttede jeg mig for, at jeg ville bruge min evne til også at hjælpe andre.

Hvordan kan du være sikker på, at det netop ikke bare er en særlig sensitivitet eller intuition, du har – frem for en kontakt med udødelige sjæle?

For mig er intuition en kombination af erfaring og fornemmelse. Clairvoyance er derimod kun fornemmelse. Jeg ved som regel intet eller meget lidt om den person, jeg sidder overfor. Jeg forbereder mig ikke og kunne derfor nemt fornemme forkert, det gør jeg særdeles sjældent.
Jeg kan da godt blive i tvivl, om min fornemmelse er rigtig. Særligt hvis min klient ikke lige kan genkende det, jeg siger. Så er det, at jeg spørger mere ind, jeg har lært at tro mere på mine clairvoyante evner end på klienternes hukommelse eller selvindsigt.

Mange mennesker i dag søger genveje til lykke og succes. Er du ikke blot en af dem, der tilbyder et hurtigt fix ved at anvise en retning i livet, som det var sundere selv at nå frem til?

Det, jeg tilbyder, er en analyse, der rammer plet, det er ikke nødvendigvis noget quickfix. Jeg siger: Det er i den retning, dit virkelige potentiale ligger, men det kan sagtens stadig kræve hårdt slid og tage adskillige år at indfri det potentiale.

Det handler for mig om at undgå, at folk løber forvirrede rundt og spilder deres tid og talent. Jeg inspirerer folk til at finde mere retning på deres liv, end de selv har kunnet. Dels fordi jeg har nogle indsigter, og fordi jeg ikke er forudindtaget. Jeg er hverken følelsesmæssigt eller økonomisk involveret og kan sige tingene, som de er. Også de ting, du måske godt selv ved, men ikke kan få greb om eller ord på.
Det har de fleste brug for, mig selv inklusiv, og derfor har jeg gået til spirituel rådgivning i snart 30 år.

Hvad tror du selv på – religiøst eller spirituelt?

Jeg tror på, at der er noget, der er større end os. Og større end religionerne. Der findes en spirituel overbygning, som omfavner det hele. Her er der ingen regler, kun vejledning, kærlighed og tilgivelse til alle. Denne spirituelle verden er forbundet til den fysiske verden og består af sjæle eller bevidstheder, som er udødelige. De følger os og guider os.

Jeg er medlem af Folkekirken og gift i en kirke, for det er en vigtig del af vores lands kultur. Jeg er vokset op med indremissionske bedsteforældre, har gået på katolsk privatskole, og min mor var meget optaget af de kristne normer. Jeg har som sådan ikke modstand mod traditionelle religioner, jeg har blot brug for, at vi får defineret spiritualitet på en ny og mere tidssvarende og moderne måde. Jeg forstår godt, at vi her i Vesten kan have en underliggende frygt for at vise vores spiritualitet, da man jo før i tiden blev brændt på bålet, stenet, muret inde i væggene og ultimativt blev hængt op på et kors, hvis man definerede Gud på sin egen måde.
Jeg rejser i dag flere gange om året til verdens mest spirituelle sted: Gudernes ø, Bali, hvor alle religioner lever i harmoni med hinanden. Derudover rejser jeg også til Gudhjem på Bornholm, da der faktisk er noget af den samme energi, måske fordi naturen er så dominerende. Begge steder afholder jeg spirituelle udviklingsrejser . På Bornholm har jeg mit eget kursussted, som hedder Kaffeslottet.

Når du er så konkret i din rådgivning, oplever du så nogensinde, at folk er utilfredse, fordi deres liv ikke har formet sig, som du sagde?

Der kan jo også være flere grunde til, at det ikke går, som jeg har sagt. Jeg kan ikke spå om fremtiden, jeg fortæller om muligheder, og de muligheder kan man lade være med at tage. Alle, der kommer til mig, har deres eget frie valg og ansvaret for deres eget liv.
Nogle kritikere siger, at min rådgivning blot bliver selvopfyldende profetier. Det gør de sikkert indimellem, og det er umuligt at sige, hvad der er skæbnebestemt, hvad der er egen fri vilje, og hvad der sker med hjælp fra guiderne. For mig er det heller ikke så vigtigt. Det er ikke et mål for mig at overbevise nogen om noget bestemt, jeg stiller bare mine evner til rådighed.

Når jeg indimellem møder skepsis, tænker jeg, at det i høj grad hænger sammen med, at jeg lever i en del af verden, hvor det spirituelle stadig er meget uudforsket. Tag til store dele af Asien, og der er de ting, jeg siger og gør, helt naturlige. Men i den vestlige verden har vi i århundreder først og fremmest bekendt os til videnskaben. Min oplevelse er dog, at vi i stigende grad går fra information mod intuition – fordi vi simpelthen ikke har brug for mere information. Vi har derimod brug for redskaber til at filtrere den information, vi får, så vi kan leve så meningsfyldt, harmonisk og balanceret som muligt.

Læs mere i bogen Spirituel – din sjæl kan lede dig til succes

Læs også: