Vi står midt i en hjernerevolution. Banebrydende nye indsigter i hjernen er nærmest hverdagskost. Nye scanningsteknologier har gjort det muligt for os at kigge ind i hjernen og se, hvad der egentlig sker derinde, mens vi lever vores liv.

Hvad sker der for eksempel i hjernen på et barn, der føler sig udenfor? Hvad sker der i hjernen, når du gør det, du er virkelig god til? Hvad sker der i os, når vi lærer nyt?

Hjerneforskerne ved i dag, at hjernen er plastisk, det vil sige formbar og foranderlig. Oplevelser forandrer hjernen. Tanker forandrer hjernen. Følelser forandrer hjernen. Hvis vi kunne scanne din hjerne lige nu – hvor du er begyndt at læse bogen her – og scanne den igen efter endt læsning, ville vi ikke se det samme. Hjernen er i konstant udvikling, og dét er ny viden.

Hvis vi skruer tiden tilbage, mente hjerneforskere helt frem til slutningen af 1990’erne, at hjernen udviklede sig, til vi var 20-25 år, hvorefter det gik ned ad bakke. Hjernefunktioner blev svækket dag for dag. Vaner blev stadig sværere at ændre. Hjerneceller døde, som tiden gik. Den rene elendighed.

Ved at kende hjernens logikker kan vi oplære vores hjerne til mere hensigtsmæssige reaktioner og handlinger.

I dag er man blevet meget klogere. Heldigvis. Forskerne ved i dag, at hjernen evner ”neurogenesis”, det vil sige at skabe nye hjerneceller. De ved, at denne neurogenesis kan fremmes af bestemte vaner og bestemte typer af adfærd. Og de ved, at neurogenesis kan finde sted hele livet.

Hjernen formes af vores erfaring og er konstant på arbejde: i gang med at skabe, styrke eller svække forbindelser mellem hjerneceller. Princippet hedder ”Use it or lose it” – Brug det eller mist det – men jeg bruger også billedet ”at træde stier i skoven”. De hjerneforbindelser, der bruges ofte, styrkes i vores hjerne og bliver lettere og lettere at aktivere. De er ligesom tydelige, veltrådte stier i skoven.

LÆS OGSÅ: Styrk dit barns hjerne og bliv selv klogere

De forbindelser, der ikke bruges ofte, bliver svækket. De minder om stier i skoven, der ikke bliver betrådt særlig tit: De gror til lidt efter lidt. Stisporet forsvinder aldrig helt i hjernen, men det bliver mindre og mindre oplagt at følge det, som tiden går. Præferencen skifter.

Blinde spiller basketball

Vi lever i en fascinerende tid, hvor hjerneforskningen har fået hul igennem til ting, vi troede var umulige for bare få år siden. Blinde kan lære at spille basketball. Mennesker, der er ramt på balancenerven og end ikke kan stå oprejst, kan lære at cykle. Mistede funktioner kan genlæres af andre områder i hjernen. Mennesker med posttraumatisk stress kan blive deres ulidelige symptomer kvit på fem uger – med den rette neuroplastiske behandling.

Eksemplet med min datter og hotdoggen viser én af hjernens spilleregler i praksis. Den hedder på hjerneteknisk sprog ”selvdirigeret neuroplasticitet”. Men det er helt fint, hvis du bare husker udtrykket ”Lommelygten i hjernen”. Det er den spilleregel, jeg har valgt, at du skal lære at kende og anvende allerførst, for den er grundlæggende vigtig i samspillet med børn.

Det er, som om vi har en lommelygte i hjernen. Hvor end vi retter vores hjernes opmærksomhed hen, er det nemlig dér, vi skaber og styrker hjerneforbindelser. Dét, vi lyser på, giver vi energi og næring til. Hver gang vi retter opmærksomheden i retning af noget, vi ikke ønsker mere af, styrker vi det imod vores eget ønske. Og hver gang vi lykkes med at rette opmærksomheden i de retninger, vi rent faktisk ønsker at styrke, gør vi dem tydeligere og nemmere at følge.

Dér, hvor vi retter vores opmærksomhed hen, skaber og styrker vi hjerneforbindelser.

I bogen her vil du stifte bekendtskab med det, man kunne kalde for følelsesmæssig og adfærdsmæssig plasticitet. Det vil sige muligheden for at forandre vores måde at reagere og handle på. Ved at få tilstrækkelig stort kendskab til hjernens logikker kan vi aflære, indlære og oplære vores hjerne til mere hensigtsmæssige reaktioner og handlinger i alskens situationer.

Vaneændring er mulig, særligt når vi kender hjernens spilleregler. Så lad os hoppe ud i Lommelygten i hjernen og forstå mere af, hvad den går ud på.

Find Hjernesmarte børn her

Læs også: