Stærkere

Mikael Kamber er journalist og René Oehlenschlæger personlig motivator, begge er uddannet indenfor positiv psykologi. I Stærkere argumenterer de for, at vi skal være mere optaget af vores styrker end af vores svagheder i arbejdet med os selv. For når vi arbejder bevidst med styrkerne i os selv, løfter vi os. Og når vi arbejder bevidst med styrkerne i andre, løfter vi dem. Begge dele er solidt dokumenteret. Derfor rummer bogen viden, som alle mennesker kan have glæde og gavn af. De to forfattere skriver i forordet:

”Viden om styrker kan bruges i alle livets faser og alle tænkelige steder: I skoler, på arbejdspladser, i sportsklubber, til fester og i dit private liv. I løbet af bogen præsenterer vi dig for det, vi mener er vigtigst for dig at vide om styrker. Vi står på skuldrene af giganter: Styrketankegangen er et resultat af, hvad kloge mennesker har tænkt gennem årtusinder, og hvad forskere har kunnet dokumentere gennem undersøgelser, hvor hundredtusinder af mennesker har medvirket.

Vi bruger også selv styrketankegangen. Den er blevet en naturlig del af vores hverdag, og vi mærker, at det er gået med os, som det er gået med de fleste andre, der arbejder med styrker: Vi har udviklet os til det bedre. Vi er langt fra perfekte og bliver det aldrig. Men vi er i bevægelse, og skridt for skridt bliver vi det, som også er denne bogs titel:

Stærkere.

Det er grunden til, at vi har skrevet bogen. Vi er simpelt hen begejstrede for den viden, vi lægger frem. Og vi tror på, at det er en viden, der også vil løfte dig.”