Fra Jannick B. Pedersen og Anders Hvid – Forstå fremtiden (opdateret udgave)

KAPITEL 1
FORSTÅ FREMTIDEN
Mennesket har altid været i udvikling. Fra jæger og samler til landbrug, industrialisering og nu informationssamfund. Fra tidernes morgen har vi søgt at forbedre vores liv ved brug af teknologien, og hver gang har skiftet fra en tid til den næste medført nye fortællinger, nye måder at organisere os på og nye politiske magtstrukturer. Den mest markante forskel i udviklingen fra dengang til i dag er hastigheden, hvormed udviklingen finder sted. Homo Sapiens levede som jæger og samler i 200.000 år. I denne periode var udviklingen så langsom, at den ikke var til at få øje på for det enkelte individ. I generation efter generation gentog vi os selv. Genskabte det, vi havde lært fra vores forfædre.

Landbrugsrevolutionen spredte sig for 12.000 år siden og udkonkurrerede over et par tusinde år jægerne og samlerne. Landbrugsrevolutionen fik dog langt mere vidtrækkende konsekvenser end blot en ny teknik til at producere mad. Med landbruget opstod byer, specialisering og nye teknologiområder. Den teknologiske udvikling fik dermed store konsekvenser for den måde, vi organiserede os på.

For bare 200 år siden ændrede teknologien med industrialiseringen menneskets liv igen. Industrialiseringen betød brug af maskiner frem for hænder og introduktionen af kemisk produktion. Den industrielle revolution var et markant punkt i historien, der ændrede næste alle aspekter af det daglige liv for mennesker. For første gang i historien kunne den brede befolkning opleve en bæredygtig vækst i levestandard. Industrialiseringen betød også en voldsom vækst i populationen, organisering af arbejdskraften og etablering af det bysamfund, vi kender i dag.

Et sted mellem 1950 og 1970 startede det, vi i dag kender som den digitale revolution, der repræsenterer skiftet fra analog, mekanisk og elektronisk teknologi til digital teknologi. I denne periode blev de første computere udviklet. I 1990 tog udviklingen endnu mere fart, da internettet blev almindeligt tilgængeligt. Den digitale revolution har med computeren og internettet ledt til det, vi i dag kalder informationssamfundet. Informationssamfundet har skabt en vidensbaseret økonomi, som ikke bare har fået betydning i sig selv, men også har fået afgørende indflydelse på både produktion og servicesektor blandt andet ved at kunne optimere produktionen og skabe basis for personalisering.

Det mest interessante i denne udvikling er hverken informationssamfundet eller vidensøkonomien, men digitaliseringen. De digitale produkter har en række kendetegn, som adskiller dem væsentligt fra de fysiske produkter, vi kender. Et digitalt produkt kan kopieres uendeligt uden tab af kvalitet og kan på et par sekunder flyttes rundt om kloden. Endelig kan forholdet mellem pris og ydelse på digitale produkter udtrykkes i en eksponentiel kurve. Vi har opdaget, at det antal beregninger, vi kan foretage med en computer til en fast pris, fordobles hvert andet år. Den smartphone, du har liggende i lommen, er nu flere tusinde gange hurtigere og over 1 million gange mindre og billigere end verdens hurtigste computer fra 1968. Denne erkendelse er central for at forstå den udvikling i digitale produkter, vi oplever i dag.

En lang række andre teknologier er begyndt at nyde godt af denne udvikling, fordi de også er blevet digitale. Her tænker vi blandt andet på robotter, kunstig intelligens, bioteknologi og 3D-print. Ved at blive digitale får de gavn af den enorme beregningskraft, digitaliseringen bringer. Og når den digitale teknologi bliver den drivende faktor, bliver udviklingen eksponentiel.

Men eksponentiel vækst er svær for os mennesker at forstå. Vi overvurderer udviklingen på kort sigt og undervurderer på lang sigt. Vi ser perspektiver og begejstres på kort sigt – men overvurderer konsekvenserne. Efter tre år skuffes vi og forkaster perspektiverne blot for at blive overrasket efter 10 år, når forandringen alligevel kommer buldrende.

En del af denne udvikling er kunstig intelligens. Altså maskiners evne til at tage beslutninger på baggrund af input fra det omkringliggende miljø. Vores evne til at producere små digitale og intelligente enheder, der kan kommunikere med hinanden, er nu nået til et niveau, hvor vi kan aktivere dem i alle de fysiske ting, vi omgiver os med. Verden omkring os vågner op.

LÆS OGSÅ: RANE Willerslev – “Det handler faktisk om benhård bundlinje”

I fremtiden vil tingene omkring os ikke længere være dumme og passive. De vil begynde at opføre sig hensigtsmæssigt og ligefrem tage initiativer på vores vegne. Den digitale revolution rummer i sig selv langt mere end informationssamfundet. Den nye tid bliver intelligent. Vi kalder det intelligenssamfundet.

I første omgang helt simpelt. Vaskemaskinen vasker, når der er overskud af energi i el-nettet, og termostaten skruer op for varmen, når du nærmer dig din bolig. I anden omgang lidt mere krævende som en selvkørende bil eller en digital bankrådgiver. Senere vil din smartphone gøre dig opmærksom på, at du er ved at blive deprimeret eller manisk – og måske endda indlede en behandling …

Det samme gælder biologien. I første fase gør digitaliseringen os i stand til at se og forstå sammenhænge i meget store datakilder. Vi kan ’fodre’ en kunstig intelligens med så meget viden og forskning, at den bliver lægen overlegen i diagnosticeringen og udviklingen af behandlingsformer. I anden fase vil vi kunne printe nye organer i en 3D-printer, lave nanorobotter, der reparerer kroppen indefra eller manipulerer med det menneskelige DNA. lave nanorobotter, der reparerer kroppen indefra eller manipulerer med det menneskelige DNA.

Netop vores muligheder for at manipulere med DNA, kroppens byggesten, er interessant at sætte i perspektiv. I perioden som jæger og samler levede mennesket af naturen. I landbrugsrevolutionen lærte vi at tæmme naturens frugtbarhed i en kontrolleret dyrkning. Ved industrialiseringen var det ikke længere nok at kontrollere, her begyndte vi at bearbejde naturen. Med digitaliseringen tager vi næste skridt. Vi er nu i stand til at manipulere med naturen.

Forandringer har altid mødt modstand. Direkte, fordi de fjerner eksistensgrundlaget for en række mennesker. Sådan har en kusk oplevet industrialiseringen, og en typograf oplevet digitaliseringen. Men også hos alle os andre, som ikke umiddelbart bliver overflødige, er der modstand. Formentlig fordi forandringen rækker langt ud over de teknologiske fremskridt. De eksisterende systemer som f.eks. politiske og religiøse kan ikke overkomme kompleksiteten, som den nye teknologi muliggør. På den måde kan de nye teknologier opfattes som en trussel mod de grundpiller, vores samfund bygger på.

LÆS OGSÅ: Utopia – vi lever i vores forfædres idé om paradis

Med denne bog ønsker vi at give dig et perspektiv til at forstå den teknologiske udvikling. En udvikling, som vil få enorm betydning for vores fremtid. Ikke bare som nye smarte dimser, men som en fundamental forandring for både uddannelse, arbejdsliv og sundhed.

I første del af bogen forklarer vi skiftet fra lineær til eksponentiel vækst. Netop forståelsen af eksponentiel vækst er central for den digitale revolution og et kendetegn for den periode, vi nu bevæger os ind i.

I anden del beskriver vi udviklingen inden for informationsteknologi, kunstig intelligens, 3D print, bioteknologi og nanoteknologi. For hvert område beskriver vi den igangværende udvikling samt de udviklingsbrud, teknologien vil medføre.

I tredje og sidste del af bogen kigger vi på konsekvenserne af den teknologiske udvikling for en række centrale områder som uddannelse, arbejdsliv, energi og sundhed. Vi beskriver også, hvordan den teknologiske udvikling har lagt virksomheder som Kodak i støvet og skabt nye markeder for virksomheder som Netflix og Amazon.

Bogen handler hovedsageligt om teknologi og i mindre grad om de mennesker, som skal anvende den. Vores ærinde er primært at gøre den eksponentielle udvikling tydelig og forståelig for læseren. Dermed håber vi at lægge fundamentet for en efterfølgende vigtig diskussion af, hvordan vi skal forholde os til forandringerne.

Rigtig god læselyst!

Find hele bogen her

Læs også: